فرم عضویت در سازمان بسیج حقوفدانان

مدارک لازم جهت عضویت عادی:

۱ - ۴ قطعه عکس ۳ در ۴

۲ - ۳ عدد کپی از صفحه اول شناسنامه

۳ - ۳ عدد کپی کارت ملی

۴ - کپی مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل

مدارک لازم جهت عضویت فعال:

۱ - کپی کارت پایان خدمت

۲ - کپی گواهی آموزش مقدماتی

۳ - کپی گواهی کارت عضویت بسیج

۴ - کپی گواهی آموزش دفاعی

آدرس  سازمان بسیج حقوق دانان در استان گیلان  رشت اول حمیدیان ساختمان استاندارد طبقه سوم  بسیج حقوقدانان

دسته بندی محصول: