سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مناسبت هفته بسیج
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی
جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی در اداره کل دادگستری استان در مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری شورای هیئت اندیشه ورزی بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری شورای هیئت اندیشه ورزی بسیج حقوقدانان استان گیلان با حضور رئیس کل محترم دادگستری و اعضای شورای قشر سازمان

اخبار

۱۳۹۶/۰۹/۰۱ - ۱۳:۴۵
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مناسبت هفته بسیج
۱۳۹۶/۰۸/۲۲ - ۱۳:۱۱
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی در اداره کل دادگستری استان در مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۰۸:۴۶
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ - ۰۸:۳۳
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۲:۱۶
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری شورای هیئت اندیشه ورزی بسیج حقوقدانان استان گیلان با حضور رئیس کل محترم دادگستری و اعضای شورای قشر سازمان
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ - ۱۲:۰۲
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان و اعضای شورای قشر ...
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ - ۱۸:۱۱
جلسه فصلی سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان با مسئولین کانون ها و دفاتر بسیج حقوقدانان نواحی
جلسه فصلی سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان با مسئولین کانون ها و دفاتر بسیج حقوقدانان نواحی
۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۹:۰۲
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان:کارگاه آسیب شناسی طلاق روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ با حضور دکتر خیرخواه استاد دانشگاه و قاضی دادگاه خانواده

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟