به مناسبت هفته عفاف و حجاب
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان به مناسبت هفته عفاف و حجاب
برعکس حقوق بشر غربی که صرفا به مصالح دنیوی توجه داشته و زن و آزادی وی را صرفا از این جهت جستجو می‌کند حقوق بشر اسلامی از درون مایه معرفتی و بینش عمیق اسلامی برخوردار بوده است .
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مناسبت هفته بسیج
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی
جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی در اداره کل دادگستری استان در مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۶%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۱۹%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۵%
تمام آرا: ۲۱۱