به مناسبت هفته عفاف و حجاب
بیانیه سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان به مناسبت هفته عفاف و حجاب
برعکس حقوق بشر غربی که صرفا به مصالح دنیوی توجه داشته و زن و آزادی وی را صرفا از این جهت جستجو می‌کند حقوق بشر اسلامی از درون مایه معرفتی و بینش عمیق اسلامی برخوردار بوده است .
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مناسبت هفته بسیج
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی
جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی در اداره کل دادگستری استان در مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی

اخبار

۲۰۱۸/۰۷/۰۳ - ۱۳:۴۴
به مناسبت هفته عفاف و حجاب
برعکس حقوق بشر غربی که صرفا به مصالح دنیوی توجه داشته و زن و آزادی وی را صرفا از این جهت جستجو می‌کند حقوق بشر اسلامی از درون مایه معرفتی و بینش عمیق اسلامی برخوردار بوده است .
۲۰۱۷/۱۱/۲۲ - ۱۳:۴۵
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گزارش تصویری ارائه مشاوره حقوقی رایگان به مناسبت هفته بسیج
۲۰۱۷/۱۱/۱۳ - ۱۳:۱۱
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
جلسه احصاءو تعیین آسیب های حقوقی،قضایی و اجتماعی در اداره کل دادگستری استان در مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
۲۰۱۷/۱۱/۰۶ - ۰۸:۴۶
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی حقوقدانان طراز انقلاب اسلامی
۲۰۱۷/۱۱/۰۶ - ۰۸:۳۳
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری اولین جلسه انجمن تخصصی خواهران نخبه حقوقی و قضایی
۲۰۱۷/۰۹/۲۵ - ۱۲:۱۶
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
برگزاری شورای هیئت اندیشه ورزی بسیج حقوقدانان استان گیلان با حضور رئیس کل محترم دادگستری و اعضای شورای قشر سازمان
۲۰۱۷/۰۹/۲۵ - ۱۲:۰۲
سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان
گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان و اعضای شورای قشر ...
۲۰۱۷/۰۹/۱۲ - ۱۸:۱۱
جلسه فصلی سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان با مسئولین کانون ها و دفاتر بسیج حقوقدانان نواحی
جلسه فصلی سازمان بسیج حقوقدانان استان گیلان با مسئولین کانون ها و دفاتر بسیج حقوقدانان نواحی

نظرسنجی

نظر شما درباره تغییر نظام سیاسی کشور از وضعیت فعلی به نظام پارلمانی چیست؟
اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شد
۲۷%
اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیست
۲۰%
نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشت
۵۳%
تمام آرا: ۲۰۲